88 ملک یافت شد

باغ ویلا ۵۰۰ متری در سرخاب

قاسم آباد آقا

نمایش جزئیات

توضیحات

باغ ویلا ۵۰۰ متری در سرخاب ۱۱۰ متر بنا اصلی منزل است…

قیمت 500میلیون تومان فروش نقدی
نمایش جزئیات

فروش باغ ویلا ۷۵۰ متری در بخشی از هشتگرد (سرخاب)

قاسم آباد آقا

نمایش جزئیات

توضیحات

باغ ویلا ۷۵۰ متری در سرخاب ۱۰۰ متر بنا دو خوابه داخل…

قیمت 800میلیون تومان فروش نقدی
نمایش جزئیات

خرید باغ ویلا ۷۵۰ متری سرخاب و هشتگرد

قاسم آباد آقا

نمایش جزئیات

توضیحات

باغ ویلا ۷۵۰ متری در سرخاب ۱۱۰ متر بنا دو خوابه داخل…

قیمت 800میلیون تومان فروش نقدی
نمایش جزئیات