1 ملک یافت شد

واحد مسکونی ۱۶۵ متری در شهرک سرخاب

قاسم اباد آقا

نمایش جزئیات

توضیحات

    واحد مسکونی ۱۶۵ متری در سرخاب هشتگرد ۱۰۵ متر بنا…

قیمت 150میلیون تومان فروش نقدی
نمایش جزئیات